Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »

Algemene voorwoorden

Elke bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden gesteld door de koper.

Ondernemingsgegevens , verkoper
De website & webshop is eigendom van:
Kinderschoenen Tante JO
Wilderenlaan 27
3803 Sint-Truiden
T: 0474/60.83.62
E: [email protected]
Zaakvoerder: Basteyns Joke
BTW: BE0541 404 114

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Kinderschoenen Tante Jo,  een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Wilderenlaan 27, 3803 Sint-Truiden, BTW BE0541 404 114, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van onze site ("Klant"). Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kinderschoenenwinkel Tante Jo aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Er wordt steeds de artikelprijs van de kleinst beschikbare maat weergegeven. Bij het aanduiden van de gewenste maat verschijnt de daarmee overeenstemmende prijs.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De Klant kan de leveringskosten ook steeds raadplegen op de site bij levering & verzending.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief/informatief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kinderschoenenwinkel Tante Jo niet. Kinderschoenenwinkel Tante Jo is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kinderschoenenwinkel Tante Jo is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, pasvorm, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via [email protected] of telefonisch op het nummer 0032474608362.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kinderschoenwinkel Tante Jo. Kinderschoenenwinkel Tante Jo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Beschikbaarheid
Onze webshop biedt u artikelen aan die we ook voorstellen aan onze klanten in de winkel 'Kinderschoenwinkel Tante Jo' te Sint-Truiden. ls een door u in de webshop gekozen artikel gelijktijdig door een klant in de winkel geselecteerd, dan behouden we het recht de winkelklant verder te bedienen. We hopen echter - door ons grote aanbod - dit maximaal uit te sluiten en al onze klanten naar wens te kunnen dienen. Indien dit zich toch voordoet, nemen we met u contact op zodat u - indien gewenst - het order kan herzien. U wordt voor de respectievelijke artikelen uiteraard onmiddellijk terugbetaald.

Kleur
'Kinderschoenwinkel Tante Jo' probeert de artikelen zo getrouw mogelijk af te beelden. Hou er echter rekening mee dat factoren zoals een computerscherm, omgevingslicht, ... vooral in de kleur kleine afwijkingen kunnen vertonen ten opzichte van de werkelijkheid.

Maat
De maat die u bestelt, is conform de maat vermeld in het artikel. Schoenmaten kunnen echter van het ene tot het andere merk verschillen. In het geval van een verkeerde maat kunt u het artikel terugsturen. Twijfelt u over de maat, stuur ons gerust een mailtje ([email protected]) dan meten wij de binnenkant even op.

Artikel 4: Online aankopen
De bestelprocedure via kinderschoenwinkel Tante Jo verloopt als volgt:

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

Kinderschoenwinkel Tante Jo rekent geen kosten aan voor het gebruik van voormelde betaalwijzen.

Kinderschoenenwinkel Tante Jo is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is en of er een vermoeden van fraude is.

Artikel 5: Levering en uitvoering
Uw bestelling wordt gemiddeld binnen drie werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden tenzij anders gemeld. We zijn echter niet verantwoordelijke voor vertragingen van onze leveranciers. Wanneer er door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden abnormale vertraging in de leveringstermijn zou zijn, het bij ons, hetzij bij de leveranciers, zullen we de Klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen, inclusief informatie over de geactualiseerde leveringstermijn.

Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending zijn we niet aansprakelijk. Wij doen ons uiterste best om deze eventuele problemen te voorkomen.
Let er dan zeker ook op dat je jouw gegevens volledig en correct aan ons verstrekt, foutieve leveringsadressen zijn de Klant zijn verantwoordelijkheid en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zijn van de Klant.

De risico's van verlies en beschadiging van de goederen worden overgedragen aan de Klant op het moment van de levering. Evenwel, wanneer de Klant haar contractuele verplichtingen niet naleeft, zal het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaan op de klant op het ogenblik dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen aan de zijde van de klant.

Producten worden geleverd over de ganse wereld en de tarieven zijn te vinden bij levering en verzending.

Klanten mogen kosteloos annuleren indien goederen om welke reden ook niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden na sluiting van de overeenkomst en dit overeenkomstig art. VI.43 van het Wetboek Economisch Recht.

De levering gebeurt door Bpost en de duur en kosten die hieraan verbonden zijn, zijn te raadplegen bij de levering- en verzendkosten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en binnen de 2 dagen worden gemeld aan Kinderschoenenwinkel Tante Jo.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kinderschoenenwinkel Tante JO.


Artikel 7: Herroepingsrecht / terugzending
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Kinderschoenwinkel Tante JO.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Hij is vrij in het verstrekken van extra info naar ons toe om zo onze diensten te kunnen verbeteren.
Goederen met korting of outlet kunnen niet geruild worden.
De terugbetaling gebeurt dan aan de hand van een couponcode die men later opnieuw kan gebruiken in de winkel of online.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Kinderschoenenwinkel Tante Jo mailen via [email protected]
en zo via een ondubbelzinnige verklaring ons op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant hoeft hiervoor geen modelformulier aan te vragen, maar kan gewoon kort mailen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kinderschoenenwinkel Tante Jo heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Kinderschoenenwinkel Tante Jo. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt binnen deze termijn van 14 kalenderdagen.

De online aangekochte goederen, waarvoor je herroepingsrecht wenst uit te voeren, mogen ook in de winkel (met adres: Wilderenlaan27,3803 Sint-tuiden) terug gebracht worden.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 


De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt wij het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal kinderschoenenwinkel Tante Jo alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de betaalde leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat kinderschoenenwinkel Tante Jo op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten zal Kinderschoenenwinkel Tante Jo wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Kinderschoenenwinkel Tante Jo betaalt alle goederen terug met een coupon, die gebruikt kan worden in de winkel of de webshop.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

Artikel 9: Privacy

9.1 Informatie die jij Tante Jo kinderschoenen bezorgt

Indien je Tante Jo kinderschoenen een bericht via e-mail of via de contactpagina stuurt, dien je enkele gegevens in te vullen zoals je naam en e-mailadres. Deze informatie wordt veilig opgeslagen en alleen gebruikt om je te contacteren voor doeleinden die rechtstreeks met Tante Jo Kinderschoenen te maken hebben.

9.2 Analyticsinformatie

Door het gebruik van analyticsdata meet Tante Jo kinderschoenen het verkeer en gebruiksgedrag op de website. Deze tool verzamelt informatie die door je browser of mobiel apparaat wordt verzonden. Die informatie laat Tante Jo kinderschoenen toe om te zien welke pagina's je bezoekt en Tante Jo kinderschoenen hier opvolgend de diensten kan optimaliseren. Deze informatie is niet terug te traceren tot individuele gebruikers.

9.3 Commerciële en marketingcommunicatie

De informatie die Tante Jo kinderschoenen verzamelt, wordt gebruikt om rechtstreeks met je te communiceren. Het is mogelijk dat Tante Jo kinderschoenen je e-mails met nieuwsbrieven of speciale aanbiedingen toestuurt. Indien je deze mails niet langer wenst te ontvangen, kan je je uitschrijven met de link die je onderaan elk van deze e-mails kan terugvinden. Je gegevens worden ook gebruikt voor het toesturen van bestellingen, orderbevestigingen en facturen van gedane aankopen. Hieronder vallen ook ondersteuningen en offertes. Op service gerelateerde e-mails kan je je niet uitschrijven. 

9.4 Het delen van je gegevens

Tante jo kinderschoenen deelt je gegevens niet aan een derde partij, tenzij je hiervoor expliciet de toestemming geeft. Je gegevens worden in geen geval verkocht aan een derde partij. 

Veranderingen in privacybeleid Tante Jo kinderschoenen

Het is mogelijk dat Tante Jo kinderschoenen dit privacybeleid updatet. Deze regels zijn afhankelijk van vele factoren die nog steeds in ontwikkeling zijn. Indien het privacybeleid wordt aangepast, wordt de laatst aangepaste datum onderaan deze pagina geüpdatet.

Laatste update: 10/12/2020

Artikel 12: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kinderschoenwinkel Tante Jo. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk Recht

Bij elke bestelling en overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing